Vrijbaanvoorvernuft
Image default
Dienstverlening

Afvalwaterbehandeling: een actueel vraagstuk

Overal waar geleefd en gewerkt wordt in ons land, wordt water gebruikt en weer geloosd. In vroeger tijden werd dit gebruikte water klakkeloos afgevoerd in sloten en rivieren, tegenwoordig kennen we het regionale waterbedrijf dat het water zuivert. Maar er zijn meer oplossingen.

 

Afvalwaterbehandeling als kans

Bij de planning van een nieuw project staat het onderwerp ‘afvalwaterbehandeling’ momenteel vaak hoog op de agenda. Of het nu gaat om een nieuwe woonwijk of een industriëel bouw- of renovatieproject. En deze aandacht is een goede zaak, want bewust omgaan met water is een belangrijk vraagstuk op het gebied van duurzaamheid. De voorraad schoon water is niet onuitputtelijk en in ons deel van de wereld wordt nog altijd schoon drinkwater gebruikt bij schoonmaak- en industriële werkzaamheden.

 

Per situatie een passende oplossing voor afvalwaterzuivering

Door verschillende technieken kan gezorgd worden dat vervuilende stoffen uit het afvalwater worden verwijderd voordat dit water in het riool terechtkomt. Zo kan bijvoorbeeld worden gezorgd dat water dat door een productieproces sterk verontreinigd is met een specifieke stof, ook specifiek wordt gereinigd. Dit is veel gunstiger dan het alternatief, waar dit vervuilde water in het riool wordt vermengd met afvalwater dat minder verontreinigd is. Ook kan een fabriek op deze manier hoge heffingen voorkomen, bijvoorbeeld door het watergehalte in het af te voeren slib drastisch terug te brengen.

 

Lokale afvalwaterbehandeling

Afvalwaterzuivering die plaatsvindt bij de bron en niet pas bij de regionale waterzuivering wordt lokale afvalwaterbehandeling genoemd. Met de huidige technieken is het goed mogelijk om een dergelijke decentrale oplossing te realiseren. Het zal u wellicht verbazen, maar deze oplossing kan naast duurzaam ook nog eens kostenbesparend zijn. Het behandelde water kan bijvoorbeeld hergebruikt worden op de eigen locatie, bijvoorbeeld voor irrigatie. En op sommige locaties biedt het algemene riool zelfs geen bruikbaar alternatief, omdat er eenvoudigweg geen riolering beschikbaar is op haalbare afstand. Lokale afvalwaterbehandeling is in dat geval geen keuze maar een noodzaak. Voor gemeenten en projectontwikkelaars is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden.